Služby

Naším cílem je poskytovat co nejkvalitnější péči svým pacientům.

Pro jednotlivce

 • Běžná léčebná péče, racionální antibiotická léčba: včetně měření CRP přístrojem QuickRead k diagnostice zánětlivých stavů(virové x bakteriální) .
 • Pravidelná měření krevního tlaku, stanovení kardiovaskulárního rizika a prevence.
 • EKG vyšetření provádíme u nás v ordinaci.
 • Navazující síť vyšetření u specialistů včetně kardiologie, gastroenterologie, chirurgie, ortopedie, angiologie, dermatovenerologie, alergologie a imunologie obezitologii, laboratorních a zobrazovacích metod( u indikovaných případů) či psychologického poradenství a dalších specialistů dle potřeby pacienta.
 • Spolupráce s obezitologem, dietologem s vytvořením programu redukce hmotnosti – bráno s ohledem na věk a zdravotní stav pacienta.
 • Péče o nekomplikovaného diabetika 2.typu , kontroly glykemie glukometrem
 • Prevence nádoru tlustého střeva (vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem (FOB) s interpretací výsledku ).
 • Odběry biologického materiálu(výtěry) k bakteriologickému vyšetření – před tímto ráno nepije, nejí, nečistí zuby
 • Odběry krve v laboratořích po celé Praze( výsledky přijdou rovnou k nám do PC)
 • Preventivní prohlídky – hrazené pojištěncům ordinace každé dva roky.
  Součástí je vyšetření krve a moče a dle věku pacienta je součástí vyšetření EKG a prevence rakoviny tlustého střeva, hladiny cholesterolu s návaznýmy dietními opatřenímy a ev.farmakologickou léčbou.
 • Kompletní předoperační vyšetření
 • Očkování – pravidelná, mimořádná i na vlastní žádost ( např.tetanus, chřipka, klíšťová encefalitida, meningoková meningitida, infekční hepatitis typu A i B)
 • Návštěvní zdravotní služba pacientů ordinace.
 • Návrh na lázeňskou péči
 • Posouzení zdravotní způsobilosti : řízení motorových vozidel, potvrzení ke studiu, sportovní činnost, zbrojní průkaz, atd.
 • Možnost obědnání pacienta-telefonicky, emailem.

Pro firmy

 • pracovnělékařské služby pro velké i menší firmy se zaměstnanci v I. (II. rizikové kategorii), obědnání pacientů telefonicky, emailem.
 • posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu pracovních činností
 • pracovnělékařské preventivní prohlídky zaměstnanců (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní prohlídky) v rozsahu a zákonem stanovené frekvenci
 • vyšetření zaměstnanců související s výkonem práce
 • vystavování zdravotních průkazů
 • pravidelné kontroly na pracovišti (dohled nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami zaměstnanců, kontrola stavu lékárniček,..)
 • Cílená vyšetření podle rizika při pracovním zařazení ( zdravotní průkazy pracovníků v potravinářství, řidiči, apod.)
 • očkování (sezonní a periodické)
 • Školení první pomoci, včetně aktivního vyzkoušení si zaměstnanci první pomoci na figurínách (tzv. Andulách“) k tomu určených.
 • nepovinné preventivní prohlídky
 • zvaní zaměstnanců na povinné periodické prohlídky - dle domluvy firmy vedení „kalendáře „ periodických prohlídek zaměstnanců.
 • odborné konzultace, další požadavky dle domluvy

Nehrazené výkony na žádost pacienta, nehrazené pojišťovnou

Registrovaným klientům poskytuje naše ordinace komplexní zdravotní péči plně hrazenou smluvními zdravotními pojišťovnami v rozsahu dle zákona. Nad rámec komplexní péče plně hrazené smluvními zdravotními pojišťovnami poskytujeme registrovaným klientům níže uvedené výkony za přímou platbu. Lékařskou péči poskytujeme i samoplátcům, kteří nejsou klienty uvedených zdravotních pojišťoven. V těchto případech péči hradí klienti přímou platbou v hotovosti.

Vstupní prohlídka

Lékařská prohlídka pro zaměstnavatele

400.- Kč

Potvrzení autoškoly

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel(60-68let)

400.- Kč

Prohlídka k ověření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pro řidiče nad 70 let

200.- Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

850.- Kč

Prohlídka k ověření zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu

450.- Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studium

100,00 Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti

290.- Kč

Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství

200.- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

100.- Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění
(neobsahuje cenu očkovací látky)

150.- Kč

Lékařská zpráva o zdravotním stavu vystavená dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům (bolestné, životní pojištění apod.)

250.- Kč

Vystavení náhradního hlášení (ztráta průkazu pracovní neschopnosti)

200.- Kč

Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise před umístěním do ústavu sociální péče

230.- Kč

Lázně samoplátce (laboratorní vyšetření platí pacient-samoplátce, v příslušné laboratoři)

250,00 Kč

Profesní průkaz

400,00 Kč

Kopírování/tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (1 strana/ČB)

5.- Kč

Poštovné (zaslání dokumentace poštou / ČR)

50.- Kč

Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění (laboratorní vyšetření není započítáno, klient hradí přímo v laboratoři dle ceníku příslušné laboratoře)

550.- Kč

CRP test odlišující virové a bakteriální infekce s interpretací výsledku na počkání (samoplátci)

180.- Kč

INR test srážlivosti krve s interpretací výsledku na počkání (samoplátci)

180.- Kč

Stanovení hladiny cukru v krvi glukometrem s interpretací výsledku na počkání (samoplátci)

50.- Kč

FOB test – screeningové vyšetření k časné diagnóze a prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku (samoplátci)

300.- Kč

EKG vyšetření včetně vyhodnocení (samoplátci)

400.- Kč

Komplexní vyšetření lékařem včetně EKG (samoplátci)

900.- Kč

Cílené vyšetření lékařem (samoplátci)

500.- Kč

Kontrolní vyšetření lékařem (samoplátci)

250.- Kč

Potvrzení o studiu pro registrované pacienty

ZDARMA